Kör på skolgården

      kör på skolgården 1

Körsång i Huddinge kyrka 2019

Årskurs 8 framför

Modern musik
Uruppförande. Specialskrivet för åk 8 i Vistaskolan vt 2019
av Martin Q Larsson
Lascia ch’io pianga (ur operan Rinaldo)
av Georg Friedrich Händel

Pages:123»