5ornas muntliga presentationer

Alla femmor har fått i uppgift att förbereda en muntlig presentation med fokus på

  • Inledning och avslut
  • Tydligt innehåll
  • Tänka på att stå stadigt, vänd mot publiken, ögonkontakt, prata högt och tydligt
  • Förberett stödord på små kort ( ej meningar!) som stöd för det du ska säga
  • Förberett en presentation ( med några ord, bilder eller andra modaliteter)

Innehåll

Välj ett av dessa ämnen som du ska prata om

  • Ett intresse
  • Den gången blev jag generad
  • När du utmanat dig själv och gjort något som du inte trodde du vågade/ kunde
  • Min favoritplats

Här kan ni se de elever som valde att hålla sitt muntliga framförande i mediateket. Ge gärna positiva kommentarer!

Kör på skolgården

      kör på skolgården 1
Pages:12345678»