Vistapodden avsnitt 12

I det här avsnitt intervjuas Leila Haddad och Branka Stojanovic från fritidshemmet Gläntan. De berättar om sitt miljötema som de startat för att få en röd tråd mellan skola och fritids och som verkligen gett ringar på vattnet. Vi får även höra eleverna Molly Hörnqvist och Agnes Rannelids reflektion kring temat och vilka idéer de har för att sprida miljötänket vidare.

      Vistapodden avsnitt 12 - Fritidshemmet Gläntan

Fritidshemmens rikskonferens 2016

Dagen startade med en föreläsning av Helene Elvstrand och Marie Karlsson. De berättadeom hur de arbetar på deras fritidshem i Norrköping. De nämnde även att deras fritidshem och ett par andra fritidshem i Norrköping har varit med i ett projekt som heter “Framtidens fritidshem”. Efter medverkan i detta projekt så har eleverna börjat leka mer tillsammans, antalet kränkningar har minskat, tryggheten har ökat och en större “vi känsla” har skapats. Under projektet arbetade de med olika sorters lekobservationer, hur leker barnen? Vad leker barnen? Vilka roller tilldelas barnen i de olika lekarna? Utöver lekobservationer s genomfördes även olika sorters lekaktiviteter där syftet var att skapa nya lekgrupper i barngruppen och låta barnen testa nya aktiviteter. Ett annat spännande inslag i denna föreläsning var att det arbetade med olika sorters lekäventyr, där både vuxna och barn deltog.

Föreläsaren Ann-Sofie Boström pratade mycket om att bygga verksamheten utifrån elevernas intressen och förutsättningar. Det talades om hur viktigt det är med fokus mer rastverksamhet. Syftet med en fungerande rastverksamhet handlar om att skapa trygghet, elevinflytande och rörelseglädje. Det blir tyvärr allt vanligare med mobbing och genom rastverksamheten så arbetar man mot att minska utanförskapet bland eleverna. Genom rastaktiviteterna erbjuds rörelseglädje, elever får prova på nya aktiviteter och leklusten ökar.

NYANLÄNDA

Vid en annan föreläsning talades det om hur det är att vara nyanländ i Sverige och hur bemötandet av nyanlända ska ske på fritids. Fritidshemmet fyller en viktig funktion för nyanlända, speciellt för deras språk- och kunskapsutveckling. Tipsen hon nämnde var;

  • en genomtänkt inslussning i fritidshemmets verksamhet,
  • fånga upp de enskilda barnet när de kommer från skolan och vägled in i verksamheten,
  • arbeta multimodalt (med bilder, filmer, kroppsspråk som komplement till talet),
  • förbered utflykter och studiebesök noga,
  • stöttning i lek, vid läsning och andra aktiviteter,
  • extra tanketid och mycket tid för tal/samtal.

Leila Haddad :leg lärare / fritidspedagog

Malin Andersson :leg lärare i fritidshem

Pages:12»