Det nya klassrummet – del 5

Vistaskolan var tidiga med att skaffa iPads till eleverna. Vi var dessutom testskola för GAFE (google apps for education) ett år innan resten av kommunen hoppade på. Självklart anmälde vi oss som arbetslag att prova på att använda alla googles verktyg! Vi var väldigt glada när vi fick veta att kommunen bestämt sig för att satsa på GAFE och dessutom hade skrivit avtal med Google.

GAFE underlättar mycket i vår vardag:

  • Både elever och lärare använder Dokument. Eleverna har blivit duktiga på att dela dokument med varandra och med oss lärare.
  • Vi gör olika typer av utvärderingar i Formulär. Där får vi lärare en snabb feed back på hur undervisningen har uppfattats och vad eleverna lärt sig.
  • Vi startar alla lektioner med en Presentation. Eleverna är vana vid det, och det är ett lätt sätt att samla alla vid korta genomgångar.
  • Bäst av allt är dock Classroom där vi delar ut alla uppgifter till eleverna. I classroom lämnar eleverna också in sina arbeten och där kan vi ge snabb feedback på det arbete de gör. Classroom gör att allt arbete blir överskådligt för både lärare och elever.

 

Precis som vi skrivit tidigare, valde vi också att köpa in hörlurar för att eleverna lättare ska kunna jobba självständigt och lyssna på de elevfilmer och genomgångar som vi spelat in åt dem.

bild-1

Vi fick ett grupprum ommålat för att det skulle vara lätt att göra filmer framför en green screen. Till detta använder vi stativ för iPaden för att bilden ska bli stadig, och filmerna se proffsigare ut. Vi har också köpt externa mikrofoner som vi använder när eleverna gör filmer; det gör ljudet mycket bättre än om man bara använder iPadens ljud.

bild-1-1

På filmen nedan märker man när vi kommit ihåg att koppla in mikrofonen och när vi har glömt det.

Vissa av våra genomgångar har vi gjort i ett klassrum, av en lärare, men för tre klasser samtidigt. Detta har vi gjort via google hangouts och en extern webkamera från Logitech.

Vi använder teknik varje dag, varje lektion, utan att ens tänka på det. Det har blivit en del av vårt vardagliga arbete. Vi är så glada och tacksamma att vi fick vara del av detta projekt! För oss har resan framåt vara börjat.

Tack alla ni som läst våra blogginlägg!

 

Marie Nilsson, Anna-Karin Bergwik och Marie Sundberg, åk 6, Vistaskolan

Det nya klassrummet – del 4

Vilka förbättringar har vi sett i vårt nya klassrum?

Vårt nya klassrum är egentligen inte ett nytt klassrum utan två. Mellan de båda finns en vikvägg som vi oftast har öppen. Denna nya “öppenhet” har lett till att vi ofta är två lärare tillgängliga när eleverna arbetar. I och med ljuddämpningen är det inte heller några problem att ha två genomgångar eller två olika ämnen som pågår samtidigt.

I samband med att klassrummet gjordes om bestämde vi oss också för att jobba mer ämnesintegrerat (där vi plockade tid från SO, NO och svenska). Där underlättades arbetet av det nya, stora klassrummet med mer flexibel möblering för att lättare kunna samla flera klasser samtidigt. I och med denna  ämnesintegrering har vi fått till mer av kollegialt lärande. Även om vi jobbade ganska tätt tillsammans redan innan vi gjorde om i klassrummet, har vi kommit ännu närmare varandra i vår undervisning och vi har fått ett utökat och förbättrat samarbete.

Något arkitekten Peter Lippman ofta återkommer till är att det ska vara ett flöde (flow) i ett klassrum. Det ska vara lätt att nå alla elever, och det ska vara lätt att vara rörlig i ett klassrum. I vårt nya klassrum har vi ett gott flöde och eleverna är väldigt positiva i sina utvärderingar av det nya klassrummet. En av de saker eleverna är mest positiva kring är utbudet av olika typer av arbetsplatser. Det finns något som passar var och en. Här kommer elevernas egna ord på vad som är bra med nya klassrummet.

Nästa vecka avslutas inläggen om det nya klassrummet. Då kommer vi att berätta lite om den teknik vi använder och som underlättar både elevernas och vårt arbete.

Marie Nilsson, Anna-Karin Bergwik och Marie Sundberg, åk 6, Vistaskolan

Det nya klassrummet – del 3

Då har turen kommit till att berätta om våra förväntningar.

Ett av våra mål med det nya klassrummet var att få ett rörligare klassrum. Det skulle vara lättare att röra på sig, för både elever och lärare, och lättare att hitta en plats för var och en som var en bra arbetsplats. Klassrummet skulle vara mer inkluderande, och vi skulle komma ifrån exkluderande kommentarer som “sitt still” t.ex.

 

Vi hade också förväntningar på att få en mer stimulerande och kreativ miljö; att eleverna skulle ha lättare att gå vidare och lära sig mer än bara grundinnehållet. I och med de många små “kryp-in” som skapades i det nya klassrummet, kan eleverna befinna sig på helt olika nivåer, och jobba med olika saker samtidigt. .

All ljuddämpning i form av heltäckningsmatta och stoppade möbler har också gjort att det är tyst i klassrummet trots att många elever förflyttar sig. Vi har börjat göra arbetsgångar med filmer och elevinstruktioner för att eleverna i sitt eget tempo ska kunna titta/lyssna på i sina iPads. För att kunna göra detta har vi köpt in hörlurar som finns tillgängliga när eleverna behöver dem.

2

I och med allt ovan blev det lättare att ha ett mer utmanande och kreativt arbetssätt. Vårt nya klassrum är öppet och luftigt och vi utnyttjar lokalerna mycket mer effektivt, och vi har inga problem att rymma mer än en klass samtidigt.

Med de nya möblerna har det också kommit en möjlighet att kunna stå upp och jobba, vilket tilltalar några elever. Vi har många olika typer av sittplatser, höga pallar, soffor, “vanliga stolar”, sittsäckar, loftsäng och ståbord. Alla kan hitta sin egen favoritplats för arbete.

Häng med oss på vår resa – nästa vecka kommer ett nytt inlägg! Då får du veta mer om vilka förbättringar vi sett.

Marie Nilsson, Anna-Karin Bergwik och Marie Sundberg, åk 6, Vistaskolan

Pages:12»