Global Citizen

Tema i årskurs fem Vistaskolan
Hur blir man en global Citizen? Så började vårt tema (inom svenska, samhällskunskap och geografi) som vi hade i årskurs fem. Temat startade vid skolstart och avslutades till höstlovet. Vi tog hjälp av Plans material där eleverna virtuellt kan besöka flyktinglägret Nyagurusu i Tanzania. De fick uppdrag med sig varje gång de gick in i den virtuella världen. Vi hade även genomgångar utifrån en presentation vi satt ihop, där allt som eleverna skulle kunna fanns med. i presentationen fanns även de filmer och podcasts som vi lyssnade på och lärde oss av länkade.

Genomförande
I uppstarten såg vi filmen “home” som fick eleverna att reflektera kring begreppet hem, att hem kan se olika ut, hur vi kan kämpa för att behålla vårt hem samt hur man blir en “global citizen”. Eleverna fick sedan uppdrag utifrån barnkonventionen som de kunde lösa genom att gå in i Plans virtuella värld. Vi hade även genomgångar utifrån en presentation vi satt ihop där allt som eleverna skulle kunna fanns med. Gemensamma genomgångar och uppgifter fick eleverna i classroom. I svenska arbetade vi parallellt med genren återberättande texter.
Vi lyssnade på många olika podcasts för att eleverna skulle kunna analysera och jämföra poddar.

Redovisningssätt
Alla redovisade i grupper om tre, med att göra ett radioprogram, en podcast. Alla fick även ett individuellt prov på slutet.

 • Detta faktainnehåll skulle finnas med i elevernas redovisning:
  Förklara vad en demokrati, respektive en diktatur är, ge exempel på likheter och skillnader.
  Barnkonventionen,
 • varför finns den?
 • vad står den för?
 • vilka rättigheter slår den fast att barn har? ( Rätt till skydd, vatten, föräldrar, lek och utbildning)
 • förklara några orsaker till välstånd och fattigdom i världen
 • Jämför Burundi med Sverige utifrån befolkning, storlek, BNP, geografi, temperatur, klimat, vilka skillnader och likheter finns det?
 • Förklara begreppet “livets lotteri” samt något förslag till hur man kan bli en “globalcitizen?

LPP

Eleverna fick givetvis en tydlig LPP vid temastarten där vilka förmågor som skulle utvecklas inom temat presenterades.

Mottagare
Bestämdes i samråd med eleverna. De valde skolans redovisningsportal: VISTAVISAR

Våra grundtankar med temat var att:
-få ett meningsfullt tema med riktiga mottagare
-arbeta entreprenöriellt
-stöd av IT
-vi lär av varandra ( kompisbedömningar)
-alla ska få lyckas därmed tydliga strukturstöd

Podcast
Efter alla genomgångar, alla uppdrag i Plan, fick eleverna sedan i grupper göra sina podcasts. De fick ett strukturstöd med en tydlig steg-för steg instruktion ( med checklistor) för hur arbetet med podcasten skulle gå till. I gruppen hade eleverna tydliga roller ( sekreterare, tidhållare och teknikansvarig) som rullade. Detta för att alla tydligt skulle veta vad som förväntades av dem under grupparbetet och att alla skulle få förutsättningar att lyckas. När podcasten var klar fick de en kompisbedömning efter bestämda kriterier från en annan grupp.

Återberättande texter
Parallellt i svenska arbetade vi med textgenren återberättande texter. Vi utgick från Zickzacks läromedel. Vi hade gemensamma genomgångar för specifika språkdrag och för att eleverna skulle få förståelse för textgenrens struktur. Vi skrev sedan en gemensam text om den utflykt som hela skolan gjorde till Flottsbro. Eleverna fick sedan skriva en enskild text där de fick vidga sina perspektiv genom att tänka sig att de tillbringade en dag i flyktinglägret Nyagurusu. Tillsammans punktade vi först upp vad som skulle kunna hända under en dag. Texterna bearbetades sedan med hjälp av dessa olika strukturstödsmallar: checklista och enskild bearbetning och sedan kompisbedömning efter kriterierna i checklistan. Eleverna fick därefter återkoppling av en lärare i GAFE, innan de lämnade in sin text för bedömning. Till sist fick eleverna tillbaka sin bedömda text tillsammans med en matris och en formativ kommentar.

Skriftligt summativt prov som gjordes formativt
För att eleverna skulle veta vad de skulle läsa på till provet fick de en presentation som även innehöll länkar till filmer och podcasts. Syftet med detta var att vi lär på olika sätt. Vi gav eleverna även ett strukturstöd med en studieplan där de själva fick skriva sin planering inför när de skulle läsa på vad.

När vi gjorde provet tog vi delar från Skolverkets bedömningsportal. Vi lärare rättade provet. Eleverna fick sedan, i par, rätta “Kims”prov. Vem Kim är vet vi inte riktigt…Syftet med det var att eleverna skulle få möjlighet att lära av varandra samt att även själva provet skulle bli en lärande situation. Det blev väldigt givande diskussioner i paren som rättade. Nästa steg var att eleverna fick tillbaka sitt eget rättade prov, som de med en tuschpenna fick rätta sina svar för att öka sin poäng. Det summativa provet blev således formativt.

Varför blev temat så bra?
Temat fick ta tid
Bra att koppla ihop ämnen
All strukturstöd gav eleverna verktyg att lyckas ( checklistor, kompisbedömningar, roller i grupparbete, steg-för-steg lista för podcast)
Verkliga mottagare
Slutprodukten podcast och text
Summativt prov som användes formativt
Studieteknik inför prov
Att vi använde cirkelmodellen med återberättande texten
Uppgifterna väckte elevernas lust att lära

Här är en film där eleverna berättar om temat:

Ni kan även hitta elevernas podcasts här på Vistavisar. Självklart har eleverna fått lyssna på varandras podcasts och gett beröm/ feedback utifrån kriterier.
Länk till podcasts:

Radio

Podd om Global Citizien

Här är en podd som vi gjort i so.

72f286ee-b335-415f-8882-8e4b58e6447f

      46d99a4f-810c-4c56-bbdb-49b185e83259

 

So podd

I denna podd får ni höra hur man blir en Global Citizien.

9f68a65d-114b-497b-935e-af9086eb6698

      e9a4a15f-6c21-402d-9ffb-6569f3d2bfc4
Pages:1234»